Trò chơi con gà trống vặn cót nhảy lò cò ngộ nghĩnh cock wind-up

Mã: SKB-19491   Đã xem:  223

50.000

Trò chơi con gà trống vặn cót nhảy lò cò ngộ nghĩnh. Các bé sẽ rất thích thú đuổi theo gà trống. Bạn có thể cho nhiều gà trống nhảy thi xem bạn nào về đích trước.

Kích thước: 8x8x5cm.