Đá phát sáng dạ minh châu phong thủy trang trí

Mã: SKB-21853   Đã xem:  55

105.000

Các viên đá này được chế tạo bằng phương pháp ép và nung nhiệt như trong kỹ nghệ sành sứ, vật liệu làm đá có trộn chất phát lân quang, giúp đá phát sáng trong bóng tối và phát sáng khi hấp thu nhiệt. Các viên đá phát sáng vừa mục đích trang sức vừa tạo sự ngạc nhiên cho những ai thấy chúng.

Size:3.2cm