Xe tăng vặn cót độc đáo tank wind-up

Mã: SKB-21936   Đã xem:  228

50.000

Xe tăng vặn cót độc đáo tank wind-up sẽ tự chạy bằng cách lên dây cót.

Kích thước: 5.5 x 3.5 cm.