Giảm giá!

BỘ BÀI TÂY DU KÝ TÚ LƠ KHƠ BẢN 1986 KÝ ỨC TUỔI THƠ HÀNG CHUẨN XƯA 90

Sau thành công vang dội của Tây Du Ký phiên bản 1986, những sản phẩm ăn theo trong đó có tú lơ khơ in hình các nhân vật trong phim cũng được khán giả rất yêu thích. Thịnh hành từ những năm 1990 hiện nay bạn có thể tìm thấy bộ tú lơ khơ Tây Du Ký 1986 tại Shop Kim Bum.Một sản phẩm lưu giữ nhiều kỷ niệm khó phai.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Một sản phẩm lưu giữ nhiều kỷ niệm khó phai. Bộ tú xanh gồm những nhân vật xuất hiện ở những tập đầu : Tôn Ngộ Không – Thiết Phiến công chúa – Ngưu Ma vương – Yêu Binh. Hắc Hùng Tinh – Thuận Phong Nhĩ – Vương mẫu nương nương – Vị La Hán thứ nhất- Trấn Nguyên Đại tiên – Nhị Lang Thần – Xích Cước đại tiên – Thiện Đề tổ sư – Ngọc Hoàng Đại Đế – Trư Bát Giới – Ngọc Diện hồ ly – Kim Giác đại vương-Diêm vương – Thái thượng lão quân – Sa hòa thượng – Bạch cốt tinh – Cang Kim Long – Kim Trì trưởng lão – Báo Tinh – Cự Linh Thần- Hằng Nga – Vị La Hán thứ 4 – Di Lạc Phật tổ – Long Tam Thái tử (Bạch long mã) – Thái Ất Chân Nhân – Lý Thiên Vương – Thọ Tinh – Đường Tăng.-Tỳ bà tiên nữ – Ngân giác đại vương – Hoàng Bào Quái – Cẩu Tinh – Thiên Lý Nhãn – Văn Thánh Công chúa (Long nữ) – Vị La Hán thứ 2 – Thổ Địa – Na Tra – Quảng Mục Thiên Vương – Đông Hải Long Vương – Thái Bạch Kim Tinh – Như Lai Phật Tổ – Quan Âm Bồ Tát.
Một sản phẩm lưu giữ nhiều kỷ niệm khó phai. Bộ tú xanh gồm những nhân vật xuất hiện ở những tập đầu : Tôn Ngộ Không – Thiết Phiến công chúa – Ngưu Ma vương – Yêu Binh. Hắc Hùng Tinh – Thuận Phong Nhĩ – Vương mẫu nương nương – Vị La Hán thứ nhất- Trấn Nguyên Đại tiên – Nhị Lang Thần – Xích Cước đại tiên – Thiện Đề tổ sư – Ngọc Hoàng Đại Đế – Trư Bát Giới – Ngọc Diện hồ ly – Kim Giác đại vương-Diêm vương – Thái thượng lão quân – Sa hòa thượng – Bạch cốt tinh – Cang Kim Long – Kim Trì trưởng lão – Báo Tinh – Cự Linh Thần- Hằng Nga – Vị La Hán thứ 4 – Di Lạc Phật tổ – Long Tam Thái tử (Bạch long mã) – Thái Ất Chân Nhân – Lý Thiên Vương – Thọ Tinh – Đường Tăng.-Tỳ bà tiên nữ – Ngân giác đại vương – Hoàng Bào Quái – Cẩu Tinh – Thiên Lý Nhãn – Văn Thánh Công chúa (Long nữ) – Vị La Hán thứ 2 – Thổ Địa – Na Tra – Quảng Mục Thiên Vương – Đông Hải Long Vương – Thái Bạch Kim Tinh – Như Lai Phật Tổ – Quan Âm Bồ Tát.