Giảm giá!

BỘ BÀI TÂY TÚ LƠ KHƠ Hồng lâu mộng Bản 1987

Hồng lâu mộng, tên gốc Thạch đầu kí, là một trong bốn kiệt táccủa văn học cổ điển Trung Quốc. Xoay quanh câu chuyện tình trắc trở giữa Gia Bảo Ngọc và Lâm Đai Ngọc. Bộ phim sau đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng của các nhà sản xuất, nhiều sản phẩm ăn theo từ bộ phim đã được phổ biến hết sức rộng rãi. Bộ bài Hồng lâu mộng đủ 54 lá,tặng thệm 1 lá hình Lâm Đại Ngọc, hình ảnh sắc nét.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Hồng lâu mộng, tên gốc Thạch đầu kí, là một trong bốn kiệt táccủa văn học cổ điển Trung Quốc. Xoay quanh câu chuyện tình trắc trở giữa Gia Bảo Ngọc và Lâm Đai Ngọc. Bộ phim sau đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng của các nhà sản xuất, nhiều sản phẩm ăn theo từ bộ phim đã được phổ biến hết sức rộng rãi. Bộ bài Hồng lâu mộng đủ 54 lá,tặng thệm 1 lá hình Lâm Đại Ngọc, hình ảnh sắc nét.