Giảm giá!

Bộ đèn chóp tắt trang trí xưa thời bao cấp từ những năm 80s

300.000

Dùng bóng sợi đốt xưa
Cơ chế hoạt động dựa vào 1 bóng cơ chóp tắt.
Hoạt động hoàn hảo tốt.
Có một số bóng ko sáng.

Còn hàng