Giảm giá!

BỘ KIM THÉP TRẮNG ĐỒNG HỒ CƠ CÓT BÁO THỨC NHIỆT KẾ LỊCH XANH

Bộ kim đồng hồ cơ cót báo thức để bàn thời bao cấp. Phụ kiện có thể thay thế cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Diamond Shanghai(Kim Cương), Hero, Họa mi, Ngũ dương, thống nhất, White dove(Bồ câu trắng), Cơ khí, Mỏ Neo, Shaungling, cá ngựa…

Chất liệu: thép.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Bộ kim đồng hồ cơ cót báo thức để bàn thời bao cấp. Phụ kiện có thể thay thế cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Diamond Shanghai(Kim Cương), Hero, Họa mi, Ngũ dương, thống nhất, White dove(Bồ câu trắng), Cơ khí, Mỏ Neo, Shaungling, cá ngựa…

Chất liệu: thép.