Giảm giá!

Bộ kim vàng đồng hồ cơ cót báo thức

50.000 40.000

Bộ kim đồng hồ cơ cót báo thức để bàn thời bao cấp. Phụ kiện có thể thay thế cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Diamond Shanghai(Kim Cương), Hero, Họa mi, Ngũ dương, thống nhất, White dove(Bồ câu trắng), Cơ khí, Mỏ Neo, Shaungling, cá ngựa…

Bao gồm 1 kim giờ 2.6cm + 1 kim phút 3.8cm + 1 kim giây 4.8cm. Chất liệu: kim loại.

Còn hàng

Mô tả

Bộ kim đồng hồ cơ cót báo thức để bàn thời bao cấp. Phụ kiện có thể thay thế cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Diamond Shanghai(Kim Cương), Hero, Họa mi, Ngũ dương, thống nhất, White dove(Bồ câu trắng), Cơ khí, Mỏ Neo, Shaungling…

Bao gồm 1 kim giờ 2.6cm + 1 kim phút 3.8cm + 1 kim giây 4.8cm. Chất liệu: kim loại.