Giảm giá!

Bộ máy đồng hồ quả lắc toàn đồng xưa hãng cúp vàng 1975 TQ cót 15 ngày

Bộ máy đồng hồ quả lắc toàn đồng xưa hãng cúp vàng 1975 TQ cót 15 ngày.Nguyên bản, hoạt động tốt bao gồm bộ máy, bộ kim và ốc hãm, gông đồng, quả lắc và chìa khoá lên giây.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Bộ máy đồng hồ quả lắc toàn đồng xưa hãng cúp vàng 1975 TQ cót 15 ngày.Nguyên bản, hoạt động tốt bao gồm bộ máy, bộ kim và ốc hãm, gông đồng, quả lắc và chìa khoá lên giây.