Giảm giá!

ĐỒNG HỒ CƠ BÁO THỨC CÁ THẦN TIÊN MÁY NGŨ DƯƠNG TOÀN ĐỒNG KHÔNG CHÂN

400.000 300.000

ĐỒNG HỒ CƠ BÁO THỨC CÁ THẦN TIÊN MÁY NGŨ DƯƠNG TOÀN ĐỒNG KHÔNG CHÂN. Đồng hồ xưa hình thức như ảnh máy đồng sử dụng bền bỉ theo thời gian cầm rất nặng tay. Tiếng tik tak đồng hồ vẫn khỏe đều đặn chuông to giờ chuẩn.Hoạt động tốt của giờ và chuông reng to thanh. Mặt nhôm bướm núm cót vặn đầy đủ.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

ĐỒNG HỒ CƠ BÁO THỨC CÁ THẦN TIÊN MÁY NGŨ DƯƠNG TOÀN ĐỒNG KHÔNG CHÂN. Đồng hồ xưa hình thức như ảnh máy đồng sử dụng bền bỉ theo thời gian cầm rất nặng tay. Tiếng tik tak đồng hồ vẫn khỏe đều đặn chuông to giờ chuẩn.Hoạt động tốt của giờ và chuông reng to thanh. Mặt nhôm bướm núm cót vặn đầy đủ.