Giảm giá!

ĐỒNG HỒ CƠ BÁO THỨC XƯA MÁY ĐỒNG 90S HÃNG HUNTER

Đã kiểm tra hoạt động tốt ổn định cả giờ và báo thức. Đầy đủ nút vặn cót chuông giờ.

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Một sản phẩm chỉ có những ai sống trong giai đoạn đó của đất nước sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm khó phai.thời kỳ đó không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua được chiếc đồng hồ sang trọng này và nếu gia đình nào có thì nó như một thứ khẳng định đẳng cấp trung lưu của gia đình.một thời dĩ vãng.