Giảm giá!

Đồng Hồ Cơ Cót Báo Thức Lộ Xương Máy Cá Ngựa seahorse

350.000 300.000

Đồng Hồ Cơ Cót Báo Thức Lộ Xương Máy Cá Ngựa seahorse kính tròn mặt nhôm số nổi chân các số có hạt dạ quang.Bộ kim dạ quang. Núm bướm vặn cót chỉnh giờ đầy đủ. Đồng hồ đã được vệ sinh tra dầu hoạt động tốt cả giờ và chuông các bác đem về chỉ việc sử dụng hay trưng bày đều đẹp.

Sản phẩm được sản xuất bởi SEAHORSE tại Trung Quốc những năm 90s

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Đồng Hồ Cơ Cót Báo Thức Lộ Xương Máy Cá Ngựa seahorse kính tròn mặt nhôm số nổi chân các số có hạt dạ quang.Bộ kim dạ quang. Núm bướm vặn cót chỉnh giờ đầy đủ. Đồng hồ đã được vệ sinh tra dầu hoạt động tốt cả giờ và chuông các bác đem về chỉ việc sử dụng hay trưng bày đều đẹp.

Sản phẩm được sản xuất bởi SEAHORSE tại Trung Quốc những năm 90s