Giảm giá!

Mặt đồng hồ báo thức để bàn cơ cót 8.8 cm

Mặt đồng hồ báo thức để bàn cơ cót 9 cm. Phụ kiện dùng thay thế kính cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Gà Trống, Hướng Dương, Hero… một số mẫu thông dụng gà trống nuôi con, gà mái mổ thóc hoặc các mẫu có đường kính 8.6, 8.8, 9.2, 9.4 hoặc 9 cm đều có thể sử dụng chung được

Chất liệu: Mặt nhôm Size: 9 cm +-0.2

Xin lỗi sản phẩm này đã hết

Mô tả

Mặt đồng hồ báo thức để bàn cơ cót 9 cm. Phụ kiện dùng thay thế kính cho các loại đồng hồ báo thức cơ học để bàn trung quốc một số thương hiệu những thập niên trước như : Gà Trống, Hướng Dương, Hero… một số mẫu thông dụng gà trống nuôi con, gà mái mổ thóc hoặc các mẫu có đường kính 8.6, 8.8, 9.2, 9.4 hoặc 9 cm đều có thể sử dụng chung được

Chất liệu: Mặt nhôm Size: 9 cm +-0.2