Giảm giá!

THANH KHÓA GIỮ CÓT ĐỒNG HỒ 15 – 31 NGÀY TREO TƯỜNG VAI BÒ ĐỂ BÀN TRUNG QUỐC

30.000

Dùng thay thế khi đồng hồ bị hỏng, gãy Dùng chung được cho tất cả các loại đồng hồ treo tường như 555,polaris, Haiau…

Còn hàng

Mô tả

Dùng thay thế khi đồng hồ bị hỏng, gãy Dùng chung được cho tất cả các loại đồng hồ treo tường như 555,polaris, Haiau…