Đồ chơi mô hình thuyền buồm tàu thủy chạy trên nước Child Boats Mini